Polityka prywatności

Administratorem danych, zajmującym się przetwarzaniem wszystkich danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem niniejszego Serwisu www jest Top Technology Topoż z siedzibą z Borowiu (ul. Garwolińska 41, 08-412 Borowie) NIP: 826-147-78-28 REGON:710465198.

INFORMACJE, JAKIE MOŻEMY ZBIERAĆ OD PAŃSTWA

Informacje dostarczane lub przekazane wcześniej na nasz Serwis, w tym również za pośrednictwem wszelkich funkcji interaktywnych. Obejmuje to (między innymi) informacje przekazywane w momencie rejestrowania się w naszym serwisie, subskrypcji naszego serwisu, wysłania postów lub publikowania materiałów lub zamawiania innych usług. Możemy również zwracać się do Państwa o przekazanie nam pewnych informacji w jeżeli będziecie Państwo przystępować do konkursów lub brać udział w promocjach prowadzonych lub sponsorowanych przez nas i jeżeli będziecie Państwo zgłaszać jakieś problemy dotyczące naszego serwisu.

Jeżeli skontaktujecie się Państwo z nami, będziemy mogli przechowywać zapis naszej korespondencji oraz wszelkich zawartych w niej informacji.

Bezpieczeństwo

Wszelkie informacje przekazywane nam przez Państwa są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach. Jeżeli nadaliśmy Państwu hasło umożliwiające dostęp do pewnych części naszego Serwisu www (lub jeżeli wybraliście je Państwo samodzielnie), to ponosicie Państwo odpowiedzialność za zapewnienie poufności tego hasła. Prosimy Państwa o nieprzekazywanie tego hasła żadnym innym osobom.

Przekazywanie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem tego serwisu www jest zabezpieczane za pomocą współczesnych, typowych środków technicznych. Niestety, przekazywanie informacji przez internet nie jest całkowicie bezpieczne.Choć ze swojej strony uczynimy wszystko, aby chronić Państwa dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Państwa danych przekazywanych do naszego Serwisu www, ponieważ transmisja danych z witryną Serwisu www nie jest szyfrowana, w związku z czym istnieje ryzyko uzyskania przez osoby trzecie dostępu do tych danych. Gdy otrzymamy Państwa informacje, będziemy stosować ścisłe procedury i środki bezpieczeństwa starając się zabezpieczyć je przed dostępem osób nieuprawnionych.

WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI

Przechowywane przez nas informacje na Państwa temat możemy wykorzystywać w następujące sposoby:

  • Aby kontaktować się z Państwem w sprawach eksploatacyjnych i technicznych dotyczących korzystania przez Państwa z naszego Serwisu www.

  • Aby udostępniać Państwu informacje, produkty lub usługi, które zamawiacie Państwo od nas lub które naszym zdaniem mogłyby być dla Państwa interesujące, o ile zgodziliście się Państwo na kontakt w takich sprawach.

  • W celu realizacji naszych zobowiązań wynikających z wszelkich umów zawartych pomiędzy Państwem a nami.

Państwa Prawa

Macie Państwo prawo wystąpić do nas z wnioskiem o nieprzetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. Zwykle informujemy Państwa w każdym przypadku (przed zebraniem Państwa danych) o zamiarze wykorzystania Państwa danych w takich celach lub o zamiarze ich ujawnienia jakimkolwiek osobom trzecim w takich samych celach, jeżeli wykracza to poza zakres użytkowania przez Państwa naszego Serwisu www. Możecie wówczas Państwo dochodzić swoich praw zapobiegających takiemu przetwarzaniu przez zaznaczenie pewnych pól w formularzach, jakie wykorzystujemy do zbierania Państwa danych. Z prawa tego możecie również Państwo skorzystać w dowolnym czasie przesyłając nam stosowną informację na adres topoz@topoz.pl